Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
GI EN GAVE I DAG!

Støtten din er avgjørende for det arbeidet vi står i akkurat nå, og vil hjelpe oss til å nå ut til mennesker med evangeliet om Jesus Kristus 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Dette gjør vi fordi vi ikke kan la være å fortelle om hva vi har sett og hørt, at Jesus lever og at han frelser, oppretter og helbreder mennesker hver eneste dag.

Her kan du gi på tre forskjellige måter.

Betaling fra norsk konto:
Bankens navn: Verdibanken
Kontonr: 9791 11 55900

Betaling fra utlandet:
SVENSK postgironummer: 123 25 09-8
DANSK bankkonto: 3001-3001475738
FINSK bankkonto: 373704-52036001
FÆRØYERSK bankkonto: 9181.14.96990
Øvrige utlandsbetalinger:
IBAN: NO 26  9791 11 55900
BIC/SWIFT: DNBANOKK

Bank:
Verdibanken ASA
P.B. 6604 St. Olavs Plass
0129 OSLO


Tusen hjertelig takk for din støtte!

 

 
Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder