Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Nyheter  |  Om oss  |  Kontakt oss

BILDE: Med scriptet tilgjengelig har du mulighet til å evangelisere når som helst.

Gud i din by på smarttelefon
25.04.2012

 

Nå har du mulighet til å ha scriptet tilgjengelig på

din smarttelefon overalt.

 

Gud i din by er et konsept som ønsker å inspirere deg til å være en

ambassadør for Gud i byen der du bor, og gi deg praktiske

hjelpemidler.

 

Gud i din by er ikke ment å være eksklusivt for Visjon Norge, men

et hjelpemiddel for alle som vil gå ut på gater og torg med de gode

nyhetene. 

Det er bare når hver enkelt av oss begynner å vinne vår neste at vi

kan ha håp om å høste inn de store skarene før Jesus kommer tilbake.

 

Det er John Sanjee som jobber på teknisk avdeling på Visjon Norge

som er hovedarkitekten bak det nye programmet. 

 

Fremgangsmåte

 

For å få installert programmet «Gud i din by» må du først besøke

følgende link fra din smarttelefon:

 

http://gudidinby.mobapp.at

 

Her får du en enkel og grei veiledning om hvordan du kan installere

programmet på din smarttelefon.

 

Etter at du har installert programmet får du selvsagt tilgang til scriptet,

men du får også mulighet til å se på aktuelle videoer fra andre

evangelister som er aktive på gata.

Dessuten kan du også sjekke hva som til enhver tid skjer på Facebook

og Twitter.

 

Har du ikke smarttelefon kan du ta turen innom www.Gudidinby.no.

Her kan du finne nyttig informasjon, samt printe ut scriptet.

Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder