Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Om oss

TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristne tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet.
Helt siden oppstarten den 24. mars 2003 har vi sendt ut våre TV-signaler via satellitt til hele Skandinavia.

Når du slår på TV Visjon Norge er det èn ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.

 

I det å forkynne evangeliet er det viktig å stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene og et reformert Skandinavia.
Et Skandinavia hvor Guds Ord igjen settes sentralt ikke bare i kirker og bedehus, men også i næringsliv, politikk og kultur. Dette er essensen i hva vi står for på TV Visjon Norge.

Kanalen finansieres først og fremst gjennom gaveinntekter fra trofaste støttepartnere som deler vår visjon om å nå ut til nordmenn, svensker og dansker med det glade budskapet.

 

Visjon Norge er en bedrift som er under stadig vekst. Pr. idag er vi 60 medarbeidere på lønn, i tillegg en god del frivillige, og som arbeider med TV, radio, nødhjelp, misjon, omsorg, bibelskole og kirke.


Ledergruppen i TV Visjon Norge

Jan Hanvold Jan Hanvold
Redaktør og styreleder /
Editor and Chairman
 
Inger Hanvold Inger Hanvold
Leder bønnesenteret / Leder barne-TV /
Prayercenter leader / Children TV Manager
Leif Inge
      Sandnes Leif Inge Sandnes
Daglig leder /
Manager
Marianne
      Sandnes Marianne Sandnes
Administrasjon /
Administration
Jon Egil Stavik Jon Egil Stavik
Markedsansvarlig /
Marketing manager
Alf Henning
      Fredstad

Alf Henning Fredstad 
TV-sjef / 
Head of broadcast

Hans-Jacob
      Bekken Hans-Jacob Bekken
Partner-pastor
Tore Kransberg Tore Kransberg
Leder, Gud i din by / Leader, God in your City
 
Anne Marie Gravdahl  Anne Marie Gravdahl
Leder for Israelkanalen/
Director of Israelkanalen
   


Se TV Visjon Norges høydepunkter fra 2013 her:

 

 

 
Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder