Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Om oss

TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristne tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet.
Helt siden oppstarten den 24. mars 2003 har vi sendt ut våre TV-signaler via satellitt til hele Skandinavia.

Når du slår på TV Visjon Norge er det èn ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.

 

I det å forkynne evangeliet er det viktig å stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene og et reformert Skandinavia.
Et Skandinavia hvor Guds Ord igjen settes sentralt ikke bare i kirker og bedehus, men også i næringsliv, politikk og kultur. Dette er essensen i hva vi står for på TV Visjon Norge.

Kanalen finansieres først og fremst gjennom gaveinntekter fra trofaste støttepartnere som deler vår visjon om å nå ut til nordmenn, svensker og dansker med det glade budskapet.

 

Visjon Norge er en bedrift som er under stadig vekst. Pr. idag er vi 60 medarbeidere på lønn, i tillegg en god del frivillige, og som arbeider med TV, radio, nødhjelp, misjon, omsorg, bibelskole og kirke.


Ledergruppen i TV Visjon Norge

Jan Hanvold Jan Hanvold
Redaktør og styreleder /
Editor and Chairman
 
Inger Hanvold Inger Hanvold
Leder bønnesenteret / Leder barne-TV /
Prayercenter leader / Children TV Manager
Leif Inge
      Sandnes Leif Inge Sandnes
Daglig leder /
Manager
Marianne
      Sandnes Marianne Sandnes
Administrasjon /
Administration
Jon Egil Stavik Jon Egil Stavik
Markedsansvarlig /
Marketing manager
Hans-Jacob
      Bekken

Hans-Jacob Bekken 
Partner-pastor

Tore Kransberg Tore Kransberg
Leder, Gud i din by / Leader, God in your City
Anne Marie Gravdahl  Anne Marie Gravdahl
Leder for Israelkanalen/
Director of Israelkanalen
 
       

Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder