Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Video

NÅ PÅ TV | PROGRAMOVERSIKT 23.10.2014
12:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
13:00 Filadelfia Kristiansand
14:00 Grenland Kristne Senter
14:30 Sangglede
15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie
15:04 Hope Channel Norge
15:30 Hope Channel Norge
16:00 Tweens - U:N:G
17:00 På Sporet - Jovis Bon Hoves og Skapelsesgjengen
17:30 På Sporet - Storryteller Cafe
18:00 Evangeliesenteret TV
18:30 Dragspelsfestivalen 2014 med Donald Bergagård och Lennart Larsson
19:00 Studio Sverige
19:30 Åpne Dører
20:00 Studio Direkte - LIVE
23:00 Ved Kilden
00:00 Østfoldkirken fra Moss
01:00 The Way of The Master
01:30 Donald Bergagård
02:00 Studio Direkte, reprise fra i går
05:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
06:00 Bill Gaither
06:30 Skapende Tro
07:00 På Sporet - Jovis Bon Hoves og Skapelsesgjengen
07:30 På Sporet - Storryteller Cafe
07:55 Ord for dagen med Eyvind Skeie
08:00 Studio Direkte, reprise fra i går
11:00 Evangeliesenteret TV
12:00 Donald Bergagård
12:30 Program fra Dansk TV Mission
13:00 Juvelen
13:30 Forum Idag
14:00 Skapende Tro med Jan Hanvold
14:30 Åpne Dører
15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie
15:04 Hope Channel Norge
15:30 Hope Channel Norge
16:00 Tweens - Jacobs Ladder
16:30 Tweens - Walk on water
17:00 På sporet - Hurra meg rundt
17:30 På Sporet - Autogobil
18:00 Evangeliesenteret TV
19:00 Israelkanalen
19:30 Miraklet er ditt
20:00 Studio Direkte - LIVE
23:00 Parables TV

Den norske kirke i eksil.

Den norske kirke i eksil har brutt med staten som kirkestyre. Vi står på Bibelens og Bekjennelsens grunn og markerer oss klart i ord og handling mot vranglæren som i senere år har fått plass i Den norske kirke. Jesu Kristi kirke kan ikke la seg styre av en verdslig stat som fremmer ugudelige lover, som loven om selvbestemt abort - fosterdrapsloven - og den nye "ekteskapsloven".  Den sanne kirke skal holde Guds lov opp for øvrigheten, noe den bare kan gjøre når den er fri og uavhengig av staten.  - Eksilkirken går ut med tilbud om gudstjenester og kirkelige handlinger til kristen som kjenner på nøden på grunn av den negative utviklingen i Den norske kirke.

 Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder