Markedsundersøkelse
Visjon Norge gjennomfører i disse dager en markedsundersøkelse for å kartlegge litt av våre seeres inntrykk av innold og programutvalg.
Undersøkelsen vil hjelpe oss til å forbedre innholdet i alt vi gjør.

Vi håper du tar deg tid til å svare på denne, og sende den videre til oss. Dette er helt frivillig. Det tar deg ca. fem minutter.

Vi takker for din deltagelse og støtte.

Delta i markedsundersøkelsen her
eller gå
videre til vår hjemmeside her
Video

NÅ PÅ TV | PROGRAMOVERSIKT 22.10.2014
02:00 Studio Direkte, reprise fra i går
05:00 På Jerusalems murar
05:30 Grenland Kristne Senter
06:00 Dragspelsfestivalen 2014 med Donald Bergagård och Lennart Larsson
06:30 Skapende Tro
07:00 På Sporet - Veggie Tales
07:30 På Sporet - Autogobil
07:55 Ord for dagen med Eyvind Skeie
08:00 Studio Direkte, reprise fra i går
11:00 Evangeliesenteret TV
11:30 Herland usensurert
12:00 Vekter! Hvor langt på natt
12:30 Trygg Tro
13:00 Østfoldkirken, fra Moss
14:00 Dragspelsfestivalen 2014 med Donald Bergagård och Lennart Larsson
14:30 Program fra Dansk TV Mission
15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie
15:04 Hope Channel Norge
15:30 Hope Channel Norge
16:00 Tweens - Youth Bytes
16:30 Tweens - TV one live
17:00 På Sporet - Ragnhild og Pappa Gøya
17:30 På Sporet - Vaktmester
18:00 Evangeliesenteret TV
18:30 Grenland Kristne Senter
19:00 The Way of The Master
19:30 Bill Gaither
20:00 Studio Direkte - LIVE
23:00 I pottemakerens hus
23:30 Trygg Tro
00:00 Bill Gaither
00:30 Ved Kilden
01:30 Forum Idag
02:00 Studio Direkte, reprise fra i går
05:00 Hillsong
05:30 Bill Gaither
06:00 På Jerusalems murar
06:30 Skapende Tro med Jan Hanvold
07:00 På Sporet - Ragnhild og Pappa Gøya
07:30 På Sporet - Vaktmester
07:55 Ord for dagen med Eyvind Skeie
08:00 Studio Direkte, reprise fra i går
11:00 Evangeliesenteret TV
11:30 Herland usensurert
12:00 Ny Glädje fra Cymbal-TV
13:00 Filadelfia Kristiansand
14:00 Grenland Kristne Senter
14:30 Sangglede
15:00 Ord for dagen med Eyvind Skeie
15:04 Hope Channel Norge
15:30 Hope Channel Norge
16:00 Tweens - U:N:G
17:00 På Sporet - Jovis Bon Hoves og Skapelsesgjengen
17:30 På Sporet - Storryteller Cafe
18:00 Evangeliesenteret TV
18:30 Dragspelsfestivalen 2014 med Donald Bergagård och Lennart Larsson
19:00 Studio Sverige
19:30 Åpne Dører
20:00 Studio Direkte - LIVE
23:00 Ved Kilden

Den norske kirke i eksil.

Den norske kirke i eksil har brutt med staten som kirkestyre. Vi står på Bibelens og Bekjennelsens grunn og markerer oss klart i ord og handling mot vranglæren som i senere år har fått plass i Den norske kirke. Jesu Kristi kirke kan ikke la seg styre av en verdslig stat som fremmer ugudelige lover, som loven om selvbestemt abort - fosterdrapsloven - og den nye "ekteskapsloven".  Den sanne kirke skal holde Guds lov opp for øvrigheten, noe den bare kan gjøre når den er fri og uavhengig av staten.  - Eksilkirken går ut med tilbud om gudstjenester og kirkelige handlinger til kristen som kjenner på nøden på grunn av den negative utviklingen i Den norske kirke.

 Om oss Kontakt oss Presse Ta oss inn Gjestegården Hva vi tror Slik blir du frelst APP Ditt bønneemne Bibelvers på mobil Radio Visjon
Vision Praise Team Bli fadder